Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Węgliska w km od 0+517,00 do km 1+507,00. Etap II” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 364 941,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 608 235,00 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska – Majdan Obleszcze od km 0+850,00 do km 1+840,00” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 309 614,83 zł

Całkowita wartość inwestycji: 516 024,73 zł

Tablica informacyjna

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska – Majdan Obleszcze od km 3+000,00 do km 3+892,00” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 240 542,68 zł

Całkowita wartość inwestycji: 481 085,37 zł

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 109060L Kolonia Zamek – Folwark od km 0+000,00 do km 0+990,00” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 318 607,92 zł

Całkowita wartość inwestycji: 637 215,84 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzyce od km 0+000,00 do km 0+926,00” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Kwota dofinansowania: 295 079,13 zł
Całkowita wartość inwestycji: 660 992,48 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108710L od km 0+000 do km 0+811,50 w miejscowości Stojeszyn Drugi” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Kwota dofinansowania: 332 135,29 zł

Całkowita wartość inwestycji: 846 692,04 zł

Tablica informacyjna

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108735L od km 0+120 do km 1+110 w miejscowości Lute” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 181 349,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 362 699,69 zł