Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzyce od km 0+000,00 do km 0+926,00” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Kwota dofinansowania: 295 079,13 zł
Całkowita wartość inwestycji: 660 992,48 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108710L od km 0+000 do km 0+811,50 w miejscowości Stojeszyn Drugi” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Kwota dofinansowania: 332 135,29 zł

Całkowita wartość inwestycji: 846 692,04 zł

Tablica informacyjna

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108735L od km 0+120 do km 1+110 w miejscowości Lute” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 181 349,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 362 699,69 zł