Tablica informacyjna

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108735L od km 0+120 do km 1+110 w miejscowości Lute” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 181 349,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 362 699,69 zł

          W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej nr 108735L w miejscowości Lute na długości 990 mb. Zostanie wykonana nowa podbudowa drogi oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego. W km 0+120 do km 0+320 szerokość pasa ruchu zostanie dostosowana do klasy drogi i będzie wynosić po poszerzeniu 2,75m, w km 0+320 do km 1+110 szerokość pasa ruchu będzie wynosić 2,5m, a w km 0+805 do 1+110 szerokość pasa ruchu zostanie poszerzona z 2,0 m do 2,5m. Dzięki inwestycji w km 1+100 powstanie wyniesione przejście dla pieszych na projektowanym progu zwalniającym, wykonanym z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego wraz ze znakiem aktywnym D-6 i oświetleniem przejścia dla pieszych. W obrębie przejścia dla pieszych zostanie poszerzony do 2,0m istniejący chodnik. Pobocze gruntowe prawostronne na całej długości przebudowywanej drogi zostanie ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75m. W ramach inwestycji zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

          Przebudowa drogi gminnej nr 108735L w miejscowości Lute przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienia spójności sieci dróg publicznych oraz zwiększenia dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

          Projekt realizowany jest od października 2021r., a planowany termin oddania drogi do użytkowania to czerwiec 2022r.