Tablica informacyjna

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska – Majdan Obleszcze od km 3+000,00 do km 3+892,00” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 240 542,68 zł

Całkowita wartość inwestycji: 481 085,37 zł

W ramach zadania planuje się remont drogi gminnej nr 108736L (potocznie nazywanej Madejówką) od km 3+000,00 do km 3+892,00. Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni zostanie zachowana i wynosić będzie 4,0m. Na całej długości przedmiotowego odcinka drogi zostaną wykonane pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. W ramach inwestycji zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe.

Remont drogi gminnej nr 108736L Wierzchowiska – Majdan Obleszcze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz standardu technicznego lokalnej sieci drogowej.

Projekt realizowany jest od listopada 2023r., a planowany termin oddania drogi do użytkowania to czerwiec 2024r.