Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej JAN 4440 A na terenie działki nr ewid. 347/2 położonej w obrębie Lute, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 666/2 i 667/2 położonych w miejscowości Słupie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi dla działek nr ewid. 523/5, 523/6 oraz nr ewid.524” na działkach nr ewid. 523/5, 523/6, 524 i 527, położonych w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi dla działek nr ewid.523/5, 523/6 oraz nr ewid.524” na działkach nr ewid. 523/5, 523/6, 524 i 527, położonych w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych na terenie działek nr ewid. 666/2 i 667/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słupie, gmina Modliborzyce.  

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi dla działek o nr ewid. 523/5, 523/6 i 524 położonych przy ul. Ogrodowej w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.  

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej JAN 4440 A na terenie działki nr ewid. 347/2 położonej w obrębie Lute, gmina Modliborzyce. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  w sprawie przedsięwzięcia pn.: rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych na terenie działek nr ewid. 666/2 i 667/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słupie, gmina Modliborzyce.  

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - rozbudowa sieci wodociągowej o średnicy Ø110 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 525, na działkach nr ewid. 144/2, 144/1, 1209, 1156, 1155, 526, 525 położonych w miejscowości Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm w miejscowości Stojeszyn Drugi, na terenie działek nr ewid. 526, 1156,1209, 144/1, 144/2, 525 i 1155 położonych w obrębie Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce.