Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: dokonaniu zmiany za zgodą stron decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr INW.6733.5.2020 z dnia 6 listopada 2020 r., wydanej przez Burmistrza Modliborzyc na wniosek EMITEL S.A. 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 1 w imieniu której wystąpił Pełnomocnik Pan Krystian Wzientek, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Wesoła 6, dla inwestycji:  „Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie WZA_MODLIBORZ_WIERZCHOWISKA/85046 na działce nr ewid.1894, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce, powiat janowski”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY Jan4445A” na działce nr ewid. 646, położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Drugie, miejsc. Wierzchowiska Drugie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn.: „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zamek i Modliborzyce, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1604, 1605, 1606, 1607 i 1608, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce oraz na działce nr ewid. 59 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek” 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn32 przy ul. Kościelnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 278/2, 293, 280, 281, 282, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Kolonia Zamek i Modliborzyce, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1604, 1605, 1606, 1607 i 1608, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce oraz na działce nr ewid. 59 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Kolonia Zamek.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu o wydaniu decyzji z dnia 6 października 2020r. znak: SKO. 1179/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Modliborzyc z dnia 3 sierpnia 2020r. znak: INW.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w Modliborzycach na odcinku A-B, komory wodomierzowej oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku stacji paliw Nr 4230 Modliborzycach" na działkach nr ewidencyjny 1607, 1608, 1609/2, 1611/7 położonych w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn32 przy ul. Kościelnej w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 278/2, 293, 280, 281, 282, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
Budowa wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie WZA_MODLIBORZ_WIERZCHOWISKA/85046 na działce nr ewid. 1894, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce, powiat janowski".

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości 62 m n. p. t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie WZA_MODLIBORZ_WIERZCHOWISKA/85046” na terenie działki nr ewid. 1894 położonej w miejsc. Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.