VII CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJKOWY

          Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Charytatywnym Biegu Mikołajkowym,  który odbędzie się dnia 3 grudnia 2023 r. Start rynek w Modliborzycach.

snieg

Pies do adopcji

       Urząd Miejski w Modliborzycach poszukuje domu dla psa, który został znaleziony w miejscowości Majdan.

Dzień Pracownika Socjalnego

      Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku.

Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Stojeszyn

          Dnia 17 października 2023 roku do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojeszynie trafił nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault. Jest to model MDB3 D16 HIGH K P4x4 280E6 z ogumieniem bliźniaczym na tylnej osi wyprodukowany w 2023 roku. Samochód wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów, 300 litrów środka pianotwórczego oraz autopompę o wydajności 2965 litrów/minutę.

GOPS

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, szczególnie w nocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach apeluje do mieszkańców gminy Modliborzyce o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, niesamodzielne, w podeszłym wieku, samotnie gospodarujące, chore, niepełnosprawne, a także inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa związane z niskimi temperaturami.

snieg

UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XLII Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 22 listopada 2023 roku (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Kondolencje z powodu śmierci Śp. Księdza Prałata Józefa Brzozowskiego

      Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Księdza Prałata Józefa Brzozowskiego, wieloletniego Proboszcza Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach. Łącząc się w żałobie i smutku rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy szczerego współczucia. 

Porządek uroczystości pogrzebowych Ś.P. ks. prałata Józefa Brzozowskiego

  Porządek uroczystości pogrzebowych Ś.P. ks. prałata Józefa Brzozowskiego.