Wybory Samorządowe 2024

Burmistrz Modliborzyce informuje, iż w dniu wyborów Burmistrza Modliborzyc (21 kwietnia 2024 roku) uruchomione zostaną na terenie Gminy Modliborzyce niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wg niniejszego rozkładu. Powrót odbędzie się na tej samej trasie (autobus zatrzyma się na wymienionych przystankach w odwrotnym kierunku) – odjazd sprzed lokalu wyborczego.

Pies do adopcji

        Urząd Miejski w Modliborzycach szuka domu dla bezdomnego psa, który został znaleziony w Wolicy Pierwszej. Piesek znajduje się pod tymczasową opieką. Przed oddaniem do adopcji zostanie odrobaczony, zaszczepiony i zabezpieczony od pcheł i kleszczy. 

Inwestycje

       W dniu 15 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z wicewojewodą lubelskim Andrzejem Majem, które dotyczyło dofinansowania inwestycji realizowanych przez gminę z budżetu państwa.

ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,
Gminy wchodzące w skład partnerstwa „Zielona Brama Roztocza”, tj. Janów Lubelski, Dzwola, Godziszów i Modliborzyce planują złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, dzięki któremu stworzą możliwość załatwiania części spraw urzędowych przez Internet. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją aplikacyjną dla projektu.

Gmina Modliborzyce ma jedne z najniższych podatków w kraju

       Gmina Modliborzyce znalazła się na 8 miejscu w rankingu opublikowanym w ostatnim numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z dnia 6 kwietnia 2024 roku, wśród 631 podobnych gmin jako jedna o najniższych podatkach lokalnych.

Niedziela w kino GOK Modliborzyce

       Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach zaprasza w niedzielę 14 kwietnia 2024 r. na bezpłatne seanse filmowe dla małych i dużych.

Bitwa Regionów

Trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. "Bitwa Regionów". Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem.

Wybory Samorządowe 2024

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Wybory Samorządowe 2024

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lubinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego.

Wybory Samorządowe 2024

Komisja potwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania: