dożynki w wierzchowiskach
Dożynki w Wierzchowiskach odbyły się 08.09.2019r. w uroczystość Narodzenia Maryi, które to święto w szczególny sposób upodobał sobie wiejski lud, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej. Dawnym zwyczajem dopiero po tym święcie i po starannym przygotowaniu pól zaczynano jesienny siew.

puchar tymbarku

Droga do marzeń i piłkarskiej przygody. Wystartowały zapisy do XX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym poniższych przedsięwzięć:

wystawa w bibliotece

Z okazji przypadającej w tym roku 80. rocznicy bombardowania Modliborzyc, 8 i 15 września 1939 r., Biblioteka u Kazimierza przygotowała specjalną ekspozycję.

dożynki parafialne

– Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności. – podkreślił Jan Paweł II w Niepokalanowie w 1983 r.

W niedzielę 1 września 2019 roku w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach odbyły się dożynki parafialne, święto chleba i tych którzy go współtworzą – Boga, ludzi i rolników. Gospodarzem tegorocznego święta plonów była wieś Słupie.

Masz głos

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej.

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018 r, poz. 5923)  zwołuję  XI  sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 17 września 2019 roku (WTOREK) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Wybory

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R

Wybory

Informacja Burmistrza Modliborzyc o siedzibach obwodowych komisji wyborczych i granicach obwodów głosowania.