Serdecznie zapraszamy akcję honorowego oddawania krwi organizowaną przez jednostkę OSP w Modliborzycach oraz RCKiK w Lublinie, która odbędzie się 29 stycznia 2016 r. o godzinie 9.30 w Modliborzycach plac przy Posterunku Policji ul. J. Piłsudskiego.

OSP Modliborzyce - zaproszenie
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach informuje, że w dniu 30.01.2015 (sobota) o godz. 17:00 w remizie OSP Modliborzyce odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015.

Zaproszenie na posiedzenie komisji REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

11 zespołów śpiewaczych i 8 solistów wystąpiło w minioną niedzielę 17 stycznia podczas tegorocznego Międzypowiatowego Przeglądu Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach. Jury przyznało 9 nagród, 8 wyróżnień i 3 nagrody specjalne.W kategorii zespołów śpiewaczych jury najwyżej oceniło występ grupy z Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach. Drugą nagrodę otrzymały ex aequo "Janowianki" z Janowa Lubelskiego i "Godziszowianki" z Godziszowa, a trzecią "Linowianki" z Linowa oraz "Blinowianki" z Blinowa. Nagrodę specjalną im. Włodzimierza Gomółki odebrały "Kocudzanki" z Kocudzy, natomiast wyróżnienia przypadły: "Kowalankom" z Kowalina, "Staniankom" z Potoka Stany, "Zielonej Dolinie" z Podszyna, "Mariankom" z Kocudzy i "Czerwonej Róży" z Szastarki.

Szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Modliborzycach chce mieć swojego patrona. Kandydatur jest pięć, a o tym czyje imię będzie nosić placówka przekonamy się za kilka miesięcy.Do szkolnego zespołu zajmującego się sprawą wyboru patrona wpłynęło siedem propozycji. Rada pedagogiczna zgłosiła: Powstańców Styczniowych, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Komisję Edukacji Narodowej, Bohaterów Września 1939 roku, kronikarza Jana Długosza i Orła Białego, którego poparli także przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

GOPS

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości opieki ze strony rodziców. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju, wzrastania w atmosferze spokoju, miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 28 stycznia 2016 roku (czwartek) na godzinę 13:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XVII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.