Urząd Miejski w Modliborzycach informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w terminie ustawowym do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 14:30.