Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 30 grudnia 2015 roku (środa) na godzinę 12:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XVI w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Będą działać szybciej i skuteczniej. Strażacy ochotnicy w Zarajcu w gminie Modliborzyce dostali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Druhowie odebrali go wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych w piątek 18 grudnia w Lublinie, w towarzystwie strażaków z innych jednostek, które otrzymały wsparcie Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Starosta Janowski Pan Grzegorz Pyrzyna zaprasza mieszkańców Gminy Janów Lubelski i pozostałych Gmin powiatu, będących w wieku 35 - 64 lata na bezpłatne badania, m.in. EKG, wskaźnika BMI, poziomu glukozy i cholesterolu (nie trzeba być na czczo). W przypadku złych wyników pacjenci dostaną skierowania na bezpłatne wizyty lekarskie i dalsze badania.

Starosta Janowski Pan Grzegorz Pyrzyna zaprasza mieszkańców powiatu na pogadanki zdrowotne nt. profilaktyki chorób układu krążenia prowadzone przez lekarza medycyny, połączone z projekcją filmu o tej tematyce.

Dzienny Dom "Senior-Wigor" czeka już tylko na wyposażenie. W czwartek 17 grudnia odbył się odbiór techniczny robót remontowo-budowlanych, a pierwsi pensjonariusze wprowadzą się do nowej placówki przed końcem roku.Dom dla seniorów powstał na bazie budynku byłej plebanii.

Senior-wigor-logo
Są jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu "Senior-Wigor" w Modliborzycach. Nowa placówka będzie mogła przyjąć 20 osób, a jej otwarcie odbędzie się jeszcze w tym roku.Przez 8 godzin dziennie będą mogli w niej przebywać mieszkańcy w wieku 60+, którzy będą mieć do dyspozycji salę klubowo-biblioteczną i rehabilitacyjną, pokój do terapii indywidualnej, gabinet pielęgniarski, pokój do wypoczynku, jadalnię z aneksem kuchennym.

Informacja - urząd nieczynny

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2015 r. (czwartek) Urząd Miejski w Modliborzycach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach będą nieczynne.

Modliborzyce będą mieć swoją reprezentantkę w finale tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

Przegląd Teatru Jednego Aktora to nowa propozycja w ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach.