Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Informacja o warunkach w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o warunkach w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Informacja na temat formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisywania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Postanowienie.pdf

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach wpłynęła oferta:
Pana Wiesława Dyjacha - zam .Krzemień Pierwszy

HARMONOGRAM
dyżurów nocnych w dni powszednie w godz. 19.00 - 8.00, dyżurów nocnych w soboty w godz. 15.00 - 24.00  oraz całodobowych dyżurów w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Janowa Lubelskiego
w roku 2015.

Muzeum Wsi Kieleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pokolenie organizuje zbiórkę pamiątek na potrzeby nowego, spektakularnego obiektu w Michniowie. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich będzie symbolem i miejscem pamięci dla 817 wsi spacyfikowanych na terenie całej przedwojennej  Rzeczypospolitej.