Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji zmieniającej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - "Zmiana lokalizacji i typu stacji transformatorowej "Wierzchowiska 2" na słupową stację transformatorową kablową krótką STSRS-20/400-KK2-9,0/10-15/0,4 kV wraz z zasilaniem kablowym SN-15kV. Budowa i przebudowa odcinków linii niskiego napięcia stanowiące dostosowanie sieci do zmiany lokalizacji stacji transformatorowej" na działkach nr ewid. 1229, 1209, 1210/3, 1222, 1581, 1582, 1223/1, 1223/2, 1224, 1225/1, 1210/4, położonych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

1. budowa zatok autobusowych z chodnikiem dla pieszych i parkingu dla samochodów w miejscowości Brzeziny na działkach nr ewid. 167, 176, 177/1 i 177/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Brzeziny, gmina Modliborzyce,
2. budowa chodnika i zatoki autobusowej z chodnikiem dla pieszych w miejscowości Stojeszyn Drugi na działkach nr ewid. 1209, 494, 495, 497 i 498, położonych w obrębie ewidencyjnym 15-Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zmianie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Zmiana lokalizacji i typu stacji transformatorowej "Wierzchowiska 2" na słupową stację transformatorową kablową krótką STSRS-20/400-KK2-9,0/10-15/0,4 kV wraz z zasilaniem kablowym SN-15kV. Budowa i przebudowa odcinków linii niskiego napięcia stanowiące dostosowanie sieci do zmiany lokalizacji stacji transformatorowej" na działkach nr ewid. 1229, 1209, 1210/3, 1222, 1581, 1582, 1223/1, 1223/2, 1224, 1225/1, 1210/4, położonych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa kanalizacji deszczowej w Modliborzycach, usytuowanej w ciągu ulic: Leśnej - dz. nr ewid. 638, Plac Strażacki - dz. nr ewid. 577 i 575/7, Słoneczna - dz. nr ewid. 578, Jagiellońska - dz. nr ewid. 558, parking przy parku na działce nr ewid. 559/4, Janowskiej - dz. nr ewid. 317, oraz pod drogą wojewódzką Nr 857 (nr ewid. 447) - ul. Armii Krajowej i na działce nr ewid. 318, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej WIERZCHOWISKA 6-ZHP w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze w przęśle: słup nr 1 - słup nr 5 na działkach nr ewid. 1893/1 i 1893/2, położonych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa linii niskiego napięcia - podwieszenie dodatkowego kabla oświetleniowego na istniejącej linii niskiego napięcia przy drodze gminnej (ul. Słoneczna) w miejscowości Modliborzyce na działkach nr ewid. 590, 587/2, 589, 588, 602, 604, 605, 608, 607, 578, położonych w obrębie ewidencyjnym Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa kanalizacji deszczowej w Modliborzycach, usytuowanej w ciągu ulic: Leśnej - dz. nr ewid. 638, Plac Strażacki - dz. nr ewid. 577 i 575/7, Słoneczna - dz. nr ewid. 578, Jagiellońska - dz. nr ewid. 558, parking przy parku na działce nr ewid. 559/4, Janowskiej - dz. nr ewid. 317, oraz pod drogą wojewódzką Nr 857 (nr ewid. 447) - ul. Armii Krajowej i na działce nr ewid. 318, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa kanalizacji deszczowej w Modliborzycach, usytuowanej w ciągu ulic: Leśnej - dz. nr ewid. 638, Plac Strażacki - dz. nr ewid. 577 i 575/7, Słoneczna - dz. nr ewid. 578, Jagiellońska - dz. nr ewid. 558, parking przy parku na działce nr ewid. 559/4, Janowskiej - dz. nr ewid. 317, oraz pod drogą wojewódzką Nr 857 (nr ewid. 447) - ul. Armii Krajowej i na działce nr ewid. 318, gdzie nastąpi włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowa linii niskiego napięcia ? podwieszenie dodatkowego kabla oświetleniowego na istniejącej linii niskiego napięcia przy drodze gminnej (ul. Słoneczna) w miejscowości Modliborzyce" na działkach nr ewid. 590, 587/2, 589, 588, 602, 604, 605, 608, 607, 578, położonych w obrębie ewidencyjnym Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego podwieszonego na istniejącej linii nN w miejscowości Dąbie ?Dąbros? na działkach nr ewid. 177, 175, 170, 168, 166, 165, 140, 139, 137, 180, 181, 182, 292, 310, 311, 316, 315, 314, 313, 312, położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf