Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęściu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” na działkach nr ewid. 113, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 127/1, 127/2, 128, 130, 133, 134, 147/2, 152/2, 150/2, 154, 161, 162, 165, 170, 171, 178, 179/1, 179/2, 180, 182, 183, 184, 669, 668/1, 667/1, 666/2, 666/1, 665, 663, 664, 662, 600/6, 600/3, 273, 598, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 260, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce, powiat janowski.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn40 przy ul. Mickiewicza w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1509/9 i 1510/5, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydaniu w dniu 25 luty 2019 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie". 

Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej ś/c z rur PE100 RC SDR11 dn40 na terenie działek nr ewid. 1509/9 i 1510/5 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. polegającej na:
„Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł: „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie” 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika węzeł "Sokołów Młp. Północ", Część 2: odcinek obwodnica Janowa Lubelskiego (węzeł "Kopce" obecnie "Janów Lubelski Północ" węzeł Jonaki" obecnie "Janów Lubelski Południe" z węzłami.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa obiektu do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz płyty postojowej dla śmieciarek w miejscowości Słupie, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 147/1, 150/1, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowa sieci gazowej ś/c z rur PE100 RC SDR11 dn40 na terenie działek nr ewid. 1509/9 i 1510/5 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce”. 

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne” na działkach nr ewid. 248/1, 247, 228, 227, 231, 237/6, 243, 229, 256, 257, 258, 218/1, 249, 223, 233/1, 234, 114, 75, 77, 35, 237/4, 118/1, 76, 71/1, 237/2, 39, 38, 37, 122/2, 139/3, 25, 24/1, 63/4, 63/1, 64/1, 68, 65, 66, 78, 139/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 008 Kalenne, gmina Modliborzyce.