Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - „Budowie linii napowietrznej, wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze” na działkach nr ewid. 1229, 1590/4, 1650, 1649, 1781, 1784,1755, 1788/1, 1788/2, 1789, 1790, 2040/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Przebudowa linii średniego napięcia 15 kV napowietrznej na kablową kolidującą z planem zagospodarowania działek nr ewid, 174/2 i 175/2 położonych w miejscowości Bilsko, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze na długości 530 m, na działkach nr ewid. 1849, 1874, 1873, 1872, 1871/2, 1869, 1868/4, 1867, 1865, 1864, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854/2, 1853, 1852, 1851, 1850, 1846/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 21 - Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce."

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowa linii napowietrznej, wydzielonej oswietlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze" na działkach nr ewid. 1229, 1590/4, 1650, 1649, 1781, 1784, 1755, 1788/1, 1788/2, 1789, 1790, 2040/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie linii napowietrznej SN-15kV Janów – Blinów, odgałęzienie Wolica Folwark od słupa nr 6 do stacji transformatorowej na linię kablową SN 15 kV wraz z budową stacji transformatorowej w nowej lokalizacji – w miejscowości Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce na terenie działek nr ewid. 1325, 1328, 1524, 1529 i 1487”

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze na długości 530m”, na działkach nr ewid. 1849, 1874, 1873, 1872, 1871/2, 1869, 1868/4, 1867, 1865, 1864, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854/2, 1853, 1852, 1851, 1850, 1846/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 21-Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Przebudowa linii średniego napięcia 15 kV napowietrznej na kablową kolidującą z planem zagospodarowania działek nr ewid, 174/2 i 175/2 położonych w miejscowości Bilsko, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 1990/6 i 1990/7, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Budowie odcinka linii kablowej nN kablem YAKXS 4x120 o długości 115/123 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 na terenie działki nr ewid. 1629 do projektowanego złącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1625. Drugi odcinek kabla YAKXS 4x120 o długości 240/256 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 do istniejącego łącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1533/2, 1534, 1535, 69/6, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2 i 1629, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 1990/6 i 1990/7, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.