Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

GOPS

Kto może ubiegać się o dodatek energetyczny?

Świadczenie będą mogli otrzymać odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. Oznacza to, że wniosek mogą złożyć odbiorcy energii, których głównym źródłem ciepła jest energia elektryczna.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Modliborzyc

      Drużyna pod nazwą " YELLOWSTONE KRAŚNIK " wygrała tegoroczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Modliborzyc.

Powstanie styczniowe na terenie Gminy Modliborzyce

     160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Lubelszczyzna była w czasie powstania styczniowego jednym z najbardziej aktywnych rejonów kraju.

160. rocznica powstania styczniowego

      160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Bezpośrednią jego przyczyną był pobór do rosyjskiego wojska przeprowadzony niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Złożyło się na nie około 1200 bitew i potyczek. W trwających do jesieni 1864 roku walkach wzięło udział ponad 200 tysięcy powstańców. Strzelby i kosy przeciwko armatom i karabinom.

Orszak Trzech Króli w Modliborzycach

      W Święto Objawienia Pańskiego ulicami Modliborzyc przeszedł uroczysty pochód. Na jego czele szli Trzej Królowie wraz z darami. Prowadziła ich gwiazda. Pierwszy raz w Modliborzycach w ten radosny sposób uczciliśmy święto Epifanii, a więc moment objawienia się Mesjasza całemu światu.

Akcje Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Państwo,
W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach poboru krwi i podzielenia się darem życia – krwią z potrzebującymi.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne  Gminnego Koła Pszczelarzy w Modliborzycach

       W niedzielę, 15 stycznia 2023 r., pszczelarze zrzeszeni w Gminnym Kole Pszczelarzy w Modliborzycach z siedzibą w Wierzchowiskach Pierwszych oraz zaproszeni goście wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowo – noworocznym.

"Kolęda płynie z wysokości!"

      15 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach odbył się V Koncert Kolęd przygotowany przez Scholę Parafialną z Modliborzyc.

GOPS

Burmistrz Modliborzyce informuje, że osoby i rodziny o niskich dochodach znajdujące się w trudnej sytuacji mogą skorzystać z dodatkowej puli żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.