Policja logo

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie lubelskim funkcjonuje od 14 września 2016 roku. Od tego momentu mieszkańcy naszego powiatu mogą na bieżąco informować Policję o zagrożeniach występujących w danym rejonie. Dzięki takiej współpracy wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo w powiecie janowskim. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego korzystania z tego narzędzia.

WOŚP

Prawie 2 tysiące złotych więcej niż w ubiegłym roku zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Modliborzycach. Nowy rekord, ustanowiony w niedzielę 13 stycznia, to 8 tysięcy 442 złote i 45 groszy.

KONKURS EKOLOGICZNY

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym.

UM

W związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadznon następujące zmiany:
1. zwiększenie limitu zużywanego oleju na 1 ha użytków rolnych z 86 l na 100 l
2. zwiększenie stawki zwrotu akcyzy dla oleju z 0,86 zł na 1 zł za 1 ha użytków rolnych.
3. wprowadzenie zwrotu ( w przypadku chowu lub hodowli bydła) w wysokości 30 zł na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła

LUW

Wojewoda Lubelski zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwie lubelskim.
Konferencja regionalna, współorganizowana przez urząd marszałkowski, ma przybliżyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r.

stowarzyszenie

Specjalistyczna bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

KOLEDOWANIE 2019

W typowo zimowej scenerii mieszkańcy gminy Modliborzyce spotkali się w niedzielę 6 stycznia na wspólnym kolędowaniu w centrum miasta. Takie spotkania mają już 11-letnią tradycję i wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Podobnie jak przed rokiem wśród słuchaczy byli internauci z różnych części świata, którzy dołączyli do kolędników dzięki interaktywnej szopce, przy której odbywa się wspólne śpiewanie.

SIL

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia- urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

LGR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR) ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie nr: 3/2018 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).