pieśni żołnierskie na rynku w modliborzycach

Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach zaprasza 15 sierpnia 2019 r o godz. 15.00 na Rynek w Modliborzycach.

podziękowania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy włączyli się w pomoc dla powodzian.

po powodzi część 3

Ranek 20 czerwca 2019 r. odkrył ogrom strat zarówno na posesjach prywatnych jak i w infrastrukturze zalanych miejscowości. Burmistrz Witold Kowalik powołał łącznie sześć komisji, do oszacowania wartości zniszczeń.

dożynki powiatowe w Godziszowie

Starosta Janowski i Wójt Gminy Godziszów zapraszają 28.08.2019 r na Dożynki Powiatowe do Godziszowa.

bezpieczeństwo podczas sierpniowego weekendu

Przed nami długi weekend, wiele osób korzystając ze słonecznej pogody będzie wypoczywało nad wodą. Zadbajmy o bezpieczeństwo podczas kąpieli. Na drogach będzie również panował wzmożony ruchu. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do panujących warunków i przestrzeganie przepisów drogowych. 

projekt dla wynalazców i rolników

EIT Food to międzynarodowe konsorcjum firm partnerskich, instytutów badawczych, uniwersytetów i SME, które realizuje projekty innowacyjne i wspiera przedsiębiorców w sektorze rolno-spożywczym.

bezpański pies

W miejscowości Ciechocin, gmina Modliborzyce, błąka się bezpański pies, który został porzucony przez właściciela lub uciekł z posesji.

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018 r, poz. 5923)  zwołuję  X  sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 13 sierpnia 2019 roku (WTOREK) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

rocznica powstania warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Była to największa akcja militarna Armii Krajowej. Akcja zbrojnie wymierzona przeciwko Niemcom, politycznie natomiast przeciw ZSRR.

przegląd amatorskiej twórczości artystycznej seniorów

Na VI Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas” zapraszamy 29 września 2019 r. do Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.