VI zjazd pszczelarzy

W niedzielę 9 czerwca 2019r odbył się w Wierzchowiskach Pierwszych VI Regionalny Zjazd Pszczelarzy organizowany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Gminę Modliborzyce i Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach.

ławnicy

Zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U z 2019 r. poz. 52 z późn.zm):

1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (W związku z tym, że 30 czerwca 2019r. wypada w niedzielę, Rada Miejska ustala poniedziałek 1 lipca 2019r. ostatnim dniem przyjmowania wniosków).

Tymbark

Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach została dostrzeżona przez czołowych trenerów piłkarskich talentów. Gabriela Kawęcka, bo niej mowa, otrzymała powołania do kadry wojewódzkiej oraz do Akademii Młodych Orłów, w której rozwijają się najlepsze piłkarki z całej Polski.

Izabela Klebańska

Z okazji obchodów roku Stanisława Moniuszki 20 maja 2019 roku, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci działającego w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym odbyło się spotkanie z Izabellą Klebańską – autorką scenariuszy radiowych i telewizyjnych, bajek, piosenek i wierszy dla dzieci.

dni otwarte w końskowoli

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 30 czerwca 2019 r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli. 

akcja oddawania krwi

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Lublinie serdecznie zapraszam wszystkich zdrowych i pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w wakacyjnej wojewódzkiej akcji honorowego oddawania krwi. Akcja odbędzie się w środę, 19 czerwca 2019 roku w godz. 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul.Spokojna 4). 

regionalny zjazd pszczelarzy

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Urząd Miasta Modliborzyce i Gminne Koło Pszczelarzy Modliborzyce zapraszają na VI Regionalny Zjazd Pszczelarzy który odbędzie się 9 czerwca 2019 r w Wierzchowiskach Pierwszych. 

Żyj w zgodzie z przyrodą

,,Przyroda sama prowadzi, jeśli pragnie się ją poznać”- Włodzimierz Sedlak

31 maja 2019 r. uczniowie klas 1-7 PSP im. Orła Białego w Modliborzycach spotkali się z przyrodnikiem p. Sebastianem Sobowcem – fotografem, autorem książek, m.in. ,,Do zobaczenia w lesie”, ,,Słownik przyrodniczy”, ,,Sanna”, ,,Żółtoszara zieleń” i działaczem Towarzystwa Ochrony Przyrody ,,Ostoja” w Sandomierzu.

dzień rodziny w plenerze


,,Rodzina, tu zaczyna się Życie, a Miłość nigdy się nie kończy…”


31 maja / 1 czerwca 2019 r. w PSP im. Orła Białego w Modliborzycach był wielkim Dniem Rodziny dla dzieci klasy 5 A i ich Rodziców. Postanowili Oni wspólnie świętować i bawić się we własnym gronie. Te 2 dni były pełne atrakcji, śmiechu i radości. Był to nie tylko czas dobrej zabawy, ale także realizacja programu edukacyjnego ,,Żyj aktywnie i zdrowo, bez używek”.

konkurs fotograficzny

Zapraszamy do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na wystawę fotografii FOTO Lubelskie. Wystawa pokazująca najpiękniejsze miejsca Lubelszczyzny wpisuje się w obchody 450 - lecia zawarcia Unii Lubelskiej. Podczas wernisażu wystawy w dniu 3 lipca zostanie rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą fotografię.