Szopka

Interaktywna szopka na modliborzyckim rynku stanęła po raz drugi i po raz drugi spotkała się z ogromnym Państwa zainteresowaniem. Bardzo nas to cieszy. Cieszą nas również gratulacje i pozytywne opinie, jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i uwagi.

powrót do aktywności

Zapraszamy do udziału w projekcie „Powrót do aktywności” w ramach RPO WL 2014-2020; działanie 10.2 Programy typu outplacement, który jest szansą na zwiększenie umiejętności i kompetencji, a tym samym atrakcyjności na rynku pracy.

GRANTUNION Spółka z o.o.
ul. Mełgiewska 30F
20-234 Lublin

Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Modliborzycach serdecznie zaprasza na zabawę karnawałową, która odbędzie się 23 lutego 2019 r. o godz. 19:00

Zaproszenie na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 stycznia 2019 roku (wtorek) na godzinę 13.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach V w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Przegląd kolędniczy

Artyści z dwóch województw - lubelskiego i świętokrzyskiego przyjechali w niedzielę 20 stycznia do Modliborzyc, by wziąć udział w 21. Międzypowiatowym Przeglądzie Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 15 zespołów i 5 solistów.Poziom artystyczny prezentacji był bardzo wyrównany o czym może świadczyć fakt, że jury przyznało po kilka równorzędnych nagród w obydwu kategoriach.

Równać szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Biblioteczne koledowanie

Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym i Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i dorosłych zapraszają na wspólne XII Biblioteczne śpiewanie kolęd pod hasłem: „…Gdy nadzieją duch rośnie Kolędujem radośnie Posłuchajcie nas szczerze!”
24 stycznia (czwartek) 2019 roku o godzinie 14:00

MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD  TRADYCYJNYCH KOLĘD I PASTORAŁEK

Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach zaprasza na: XXI Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek.

20 stycznia 2019r. o godz. 11:00

parp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji. 

HDK

Codziennie potrzebuje Cię tysiące Polaków…
Na Twoją krew i jej składniki czekają chorzy oraz poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi.