Wybory Samorządowe 2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego.

Wybory Samorządowe 2024

Komisja potwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

sesja rm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XLVI Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 30 KWIETNIA 2024 roku (WTOREK) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Urząd Miejski w Modliborzycach informuje o ogłoszeniu przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach postępowania zakupowego nr 1/2024 z dnia 23.04.2024r. na zadanie pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego ołtarza Matki Bożej z XVIII w. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Kolonie letnie

Związek  Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich REGIONY zaprasza na KOLONIE LETNIE.

Wybory Samorządowe 2024

Burmistrz Modliborzyce informuje, iż w dniu wyborów Burmistrza Modliborzyc (21 kwietnia 2024 roku) uruchomione zostaną na terenie Gminy Modliborzyce niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wg niniejszego rozkładu. Powrót odbędzie się na tej samej trasie (autobus zatrzyma się na wymienionych przystankach w odwrotnym kierunku) – odjazd sprzed lokalu wyborczego.

Pies do adopcji

        Urząd Miejski w Modliborzycach szuka domu dla bezdomnego psa, który został znaleziony w Wolicy Pierwszej. Piesek znajduje się pod tymczasową opieką. Przed oddaniem do adopcji zostanie odrobaczony, zaszczepiony i zabezpieczony od pcheł i kleszczy. 

Inwestycje

       W dniu 15 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z wicewojewodą lubelskim Andrzejem Majem, które dotyczyło dofinansowania inwestycji realizowanych przez gminę z budżetu państwa.

ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,
Gminy wchodzące w skład partnerstwa „Zielona Brama Roztocza”, tj. Janów Lubelski, Dzwola, Godziszów i Modliborzyce planują złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, dzięki któremu stworzą możliwość załatwiania części spraw urzędowych przez Internet. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją aplikacyjną dla projektu.

Gmina Modliborzyce ma jedne z najniższych podatków w kraju

       Gmina Modliborzyce znalazła się na 8 miejscu w rankingu opublikowanym w ostatnim numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z dnia 6 kwietnia 2024 roku, wśród 631 podobnych gmin jako jedna o najniższych podatkach lokalnych.