Wybory Prezydenckie 2020

Uchwała PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Wybory Prezydenckie 2020

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Modliborzyc podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

UM

Gmina Modliborzyce otrzyma 60 tysięcy złotych na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło kolejną listę samorządów, które otrzymają dofinansowanie.

Życzenia wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu
wiary w siłę Chrystusa
i dobroć drugiego człowieka.
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie nam radość,
obdarzy zdrowiem, miłością, nadzieją, spokojem ducha
i pozwoli z ufnością spoglądać w przyszłość.
Radosnego Alleluja!

COVID-19

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

policjant który mi pomógł

Przed nami 13. edycja konkursu Policjant, który mi pomógł. Jego istotą jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową oraz zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

dzien zdrowia

Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia obchodzone są od 1948 roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Co roku obchodzony jest pod innym hasłem, a celem akcji w tym dniu jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw.

ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

COVID-19

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z trwającą epidemią koronawirusa, proszę aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach.
Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej 2m. Proszę o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

PCPR

Zwracamy się z prośbą o przekazanie komputerów, słuchawek na rzecz dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PROMYK” w Janowie Lubelskim oraz rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka z powiatu janowskiego.