woda

Aktualizacja informacji o punktach dystrybucji wody butelkowanej i wody do celów bytowych

Wybory Parlamentarne 2023

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) Wójt gminy w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy.

KOMUNIKAT!

     Burmistrz Modliborzyc, informuje mieszkańców miejscowości Zarajec, Brzeziny, Dąbie, Felinów, Michałówka, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Kolonia, Słupie,  ŻE W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2023 R., OD GODZINY 19:30  BĘDZIE WYDAWANA WODA DO CELÓW PITNYCH: 

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim informuje, że z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodociągu Zarajec, jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi

woda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Brzeziny, Stojeszyn Drugi, Potoczek (woda z ujęcia w Zarajcu) o przerwie w dostawie wody w dniu 06-10-2023 w godz. 8.00-12.00.

Święto Plonów z KGW "Wysokie Obcasy"
      Koło Gospodyń Wiejskich "Wysokie Obcasy" w Modliborzycach zaprasza na "Święto Plonów".

Kiermasz Jesienny w Końskowoli

       Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Jesienny Kiermasz w dniu 8 października 2023 r.

81. rocznica pacyfikacji Kalennego

       W 81. rocznicę pacyfikacji wsi Kalenne pamięć ofiar uczcili przedstawiciele władz samorządowych, którzy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym te tragiczne wydarzenia.

Wybory Parlamentarne 2023

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XLI Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 26 września 2023 roku (wtorek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.