Szkolenie dla rolników

         Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim organizuje szkolenie dla rolników: „OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”.

Pomoc finansowa dla producentów malin

      W terminie do dnia 31 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin.

Informacja dla właścicieli psów/kotów

        Burmistrz Modliborzyc w związku z licznymi powiadomieniami mieszkańców Gminy Modliborzyce dotyczącymi porzuceń bezpańskich psów i kotów przypomina, że porzucenie zwierzęcia to czyn określony jako przestępstwo przez ustawę O ochronie zwierząt z 1997 roku. (Dz.U. z 2023r. poz.1580), art. 6 ust. 2 pkt. 11, który mówi „Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: porzucanie zwierzęcia, psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje”.

OBOWIĄZEK OZNAKOWANIA POSESJI  TABLICZKĄ Z NUMEREM PORZĄDKOWYM

      Burmistrz Modliborzyc informuje o obowiązku wynikającym z art. 47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.), który mówi, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym.

Obchody 80-tej rocznicy zbiorowej egzekucji w Zakrzówku

     Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek zaprasza w imieniu Wójta Gminy Zakrzówek Pana Józefa Potockiego oraz własnym 29 października 2023 r. na uroczystości upamiętniające 80 rocznicę zbiorowej egzekucji grupy osób będących mieszkańcami gminy Wilkołaz, Zakrzówek, Urzędów, Modliborzyce połączoną z odsłonięciem pamiątkowego pomnika upamiętniającego ofiary.

krus

Szanowni Państwo ,
Z myślą o najmłodszych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz upowszechnienia wśród dzieci wiedzy o zagrożeniach wypadkami w gospodarstwach rolnych wzorem ubiegłego roku, informuje, że po raz czwarty zostanie przeprowadzone losowanie nagród dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, które rozwiążą i prześlą do Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego certyfikat potwierdzający ukończenie kursu e-learningowego Pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Pies do adopcji

     Urząd Miejski w Modliborzycach poszukuje domu dla około 4-miesięcznej suczki, znalezionej w Modliborzycach ul. Janówek. 

Szukamy właściciela psa

         Urząd Miejski w Modliborzycach poszukuje właściciela psa lub osób, które mogą udzielić informacji do kogo mógł należeć.

ZIEMIA NASZYM DOMEM - WSPÓLNIE DBAJMY O NIĄ

      Zespół Szkół w Modliborzycach realizuje projekt ekologiczny „Ziemia naszym domem – wspólnie dbajmy o Nią” dzięki dotacji dla Gminy Modliborzyce w kwocie 74 823,29 zł otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

inspekcja weterynaryjna

Informuję, że w dniach od 21 do 31 października 2023 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.