Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach i Burmistrz Modliborzyc składają życzenia Dyrektorom Szkół, Nauczycielom i Pracownikom oraz wszystkim Uczniom.

PIS

Komunikatu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim dotyczący cudzoziemców zatrudnianych przy pracach sezonowych.

Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XVI sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Zespole Szkól w Modliborzycach.

rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza udostępniają ulotkę przedstawiającą problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypominają o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

kolonie

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, adresowany jest dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2004 roku.

Burze z gradem

woda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Dąbros, Felinów, Kolonia Stojeszyn, Michałówka, Wolica Druga (tzw. Kopaniny) Zarajec o możliwych przerwach w dostawie wody w dniu 19-06-2020, 20-06-2020, 22-06-2020, 23-06-2020 w godz. 12.00-20.00. Przerwa w dostawie wody będzie spowodowana pracami konserwacyjnymi na ujęciu wody w miejscowości Zarajec.

Wybory Prezydenckie 2020

Postanowienie nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.