Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Przebudowa linii średniego napięcia 15 kV napowietrznej na kablową kolidującą z planem zagospodarowania działek nr ewid, 174/2 i 175/2 położonych w miejscowości Bilsko, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 1990/6 i 1990/7, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Budowie odcinka linii kablowej nN kablem YAKXS 4x120 o długości 115/123 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 na terenie działki nr ewid. 1629 do projektowanego złącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1625. Drugi odcinek kabla YAKXS 4x120 o długości 240/256 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 do istniejącego łącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1533/2, 1534, 1535, 69/6, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2 i 1629, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 1990/6 i 1990/7, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku handlowo-usługowego na działkach nr ewid. 109/5 i 42/1, położonych w miejscowości Kolonia Zamek, oraz na działkach nr ewid. 1632, 1631/1 i 1631/2, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii napowietrznej, wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze” na działkach nr ewid. 1650, 1649, 1781, 1784, 1788/1, 1788/2, 1789, 1790, 2040/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:- Budowie odcinka linii kablowej nN kablem YAKXS 4x120 o długości 115/123 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 na terenie działki nr ewid. 1629 do projektowanego złącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1625. Drugi odcinek kabla YAKXS 4x120 o długości 240/256 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 do istniejącego łącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1533/2, 1534, 1535, 69/6, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2 i 1629, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:- budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 1990/6 i 1990/7 położonych w obrębie Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:- „Budowie linii napowietrznej, wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze” na działkach nr ewid. 1650, 1649, 1781, 1784, 1788/1, 1788/2, 1789, 1790, 2040/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku handlowo-usługowego na działkach nr ewid. 109/5 i 42/1, położonych w miejscowości Kolonia Zamek, oraz na działkach nr ewid. 1632, 1631/1 i 1631/2, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.