Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ? Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach? na działkach nr ewid. 1957, 377/2, 376, 196, 377/4, 378/1, 369, 392/1, 400/9, 392/2 i 393 położonych w obrębie ewidencyjnym 12 - Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie energetycznej linii kablowej nN i SN wraz ze stacją trafo na terenie działek nr ewid. 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629, i 1630 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie energetycznej linii kablowej nN i SN wraz ze stacją trafo na terenie działek nr ewid. 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629 i 1630 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf