Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ?Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 1598/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Modliborzycach?

obwieszczenie.pdf

Obwieszenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego podwieszonego na istniejącej linii nN w miejscowości Dąbie Dąbros

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego plegającej na: "budowie przepustu w ciągu drogi powiatowej 2802L Zarajec - Potok Wielki w miejscowości Zarajec, gmina Modliborzyce".

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na: "Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:1598/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Modliborzycach" na działce nr ewid. 1598/2 położonej w Modliborzycach, gmina Modliborzyce".

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 198, 184, i 32 w miejscowości Słupie"

 Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:?budowie przepustu w ciągu drogi powiatowej 2802L Zarajec - Potok Wielki w miejscowości Zarajec?. 

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 1598/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Modliborzycach na działce nr ewid. 1598/2 położonej w Modliborzycach, gmina Modliborzyce."

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie energetycznej linii kablowej nN i SN wraz ze stacją trafo na działkach nr ewid. 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629, 1630 położonych w obrębie ewidencyjnym Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie energetycznej linii kablowej nN i SN wraz ze stacją trafo na działkach nr ewid. 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629 i 1630 położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf