Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Zmiana lokalizacji i typu stacji transformatorowej - Wierzchowiska 2 - na słupową stację transformatorową kablową krótką STSRS-20/400-KK2-9,0/10-15/0,4 kV wraz z zasilaniem kablowym SN-15kV. Budowa i przebudowa odcinków linii niskiego napięcia stanowiące dostosowanie sieci do zmiany lokalizacji stacji transformatorowej" na działkach nr ewid. 1229, 1209, 1210/3, 1222, 1581, 1582, 1223/1, 1223/2, 1224, 1225/1, 1210/4, położonych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - ?Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 32 dla zasilania budynku jednorodzinnego w miejscowości Słupie? na działkach nr ewid. 198, 184, 32 położonych w miejscowości Słupie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

1. budowa zatok autobusowych z chodnikiem dla pieszych i parkingu dla samochodów w miejscowości Brzeziny na działkach nr ewid. 167, 176, 177/1 i 177/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Brzeziny, gmina Modliborzyce
2.budowa chodnika i zatoki autobusowej z chodnikiem dla pieszych w miejscowości Stojeszyn Drugi na działkach nr ewid. 1209, 494, 495, 497 i 498, położonych w obrębie ewidencyjnym 15-Stojeszy Drugi, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  "Zmiana lokalizacji i typu stacji transformatorowej "Wierzchowiska 2" na słupową stację transformatorową kablową krótką STSRS-20/400-KK2-9,0/10-15/0,4 kV wraz z zasilaniem kablowym SN-15kV. Budowa i przebudowa odcinków linii niskiego napięcia stanowiące dostosowanie sieci do zmiany lokalizacji stacji transformatorowej" na działkach nr ewid. 1229, 1209, 1210/3, 1222, 1581, 1582, 1223/1, 1223/2, 1224, 1225/1, 1210/4, położonych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego podwieszonego na istniejącej linii nN w miejscowości Dąbie "Dąbros" na działkach nr ewid. 177, 175, 170, 168, 166, 165, 140, 139, 137, 180, 181, 182, 292, 310, 311, 316, 315, 314, 313, 312, położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbie, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 32 dla zasilania budynku jednorodzinnego w miejscowości Słupie, gmina Modliborzyce".

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie przepustu w ciągu drogi powiatowej 2802L Zarajec - Potok Wielki w miejscowości Zarajec, gmina Modliborzyce"

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowa kanalizacji deszczowej w Modliborzycach ...

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowa linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej "WIERZCHOWISKA 6 - ZHP" w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze w przęśle: słup nr 1- słup nr 5 na działkach nr ewid. 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce."

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowa linii niskiego napięcia - podwieszenie dodatkowego kabla oświetleniowego na istniejącej linii niskiego napięcia przy drodze gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Modliborzyce"

obwieszczenie.pdf