Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 

- zainstalowaniu "Linii oświetlenia drogowego podwieszonej na istniejącej linii niskiego napięcia" na działkach nr ewid. 109/3, 108/1, 108/3, 108/4, 107/6, położonych w miejscowości Kolonia Zamek.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie sprostowania wniosku złożonego w dniu 14.05.2014 r.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- projektowanej słupowej stacji transformatorowej któtkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10 oznaczonej jako "Wierzchowiska I" na działce o numerze ewidencyjnym 1640, obręb Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

    - budowa słupowej stacji transformatorowej krótkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10, oznaczonej jako ,,WIERZCHOWISKA 3? na działce o nr ewidencyjnym 2992/8.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

     -"przebudowa drogi gminnej nr ewid. 486 - ul. Polnej w Modliborzycach, budowa chodnika dla pieszych oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ewid. 486, 487, 492, 493, 494, 496, 497, 499, 501, 503, 508, 510, 512, 515, 517, 485, 482, 481/1, 481/2, 480, 479, 478, 477, 476/1, 467/2, 475, 474, 473/2, 473/1, 449 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Linia oświetlenia drogowego podwieszenia na istniejącej linii niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 109/3, 108/1, 108/3, 108/4 i 107/6 położone w miejscowości Kolonia Zamek, gmina Modliborzyce"

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

projektowanej słupowej stacji transformatorowej krótkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie energetycznej linii kablowej nN i SN wraz ze stacją trafo na działkach nr ewid. 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629 i 1630 położonych w miejscowości Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowa słupowej stacji transformatorowej krótkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10 oznaczonej jako ?WIERZCHOWISKA 3? na działce o nr ewidencyjnym 2992/8

. . .

obwieszczenie.pdf