Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie przepustu w ciągu drogi powiatowej 2802L Zarajec - Potok Wielki w miejscowości Zarajec, gmina Modliborzyce"

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowa kanalizacji deszczowej w Modliborzycach ...

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowa linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej "WIERZCHOWISKA 6 - ZHP" w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze w przęśle: słup nr 1- słup nr 5 na działkach nr ewid. 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce."

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowa linii niskiego napięcia - podwieszenie dodatkowego kabla oświetleniowego na istniejącej linii niskiego napięcia przy drodze gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Modliborzyce"

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ?Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 1598/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Modliborzycach?

obwieszczenie.pdf

Obwieszenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego podwieszonego na istniejącej linii nN w miejscowości Dąbie Dąbros

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego plegającej na: "budowie przepustu w ciągu drogi powiatowej 2802L Zarajec - Potok Wielki w miejscowości Zarajec, gmina Modliborzyce".

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na: "Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr:1598/2 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Modliborzycach" na działce nr ewid. 1598/2 położonej w Modliborzycach, gmina Modliborzyce".

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 198, 184, i 32 w miejscowości Słupie"

 Obwieszczenie.pdf