Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii napowietrznej, wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze” na działkach nr ewid. 1650, 1649, 1781, 1784, 1788/1, 1788/2, 1789, 1790, 2040/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:- Budowie odcinka linii kablowej nN kablem YAKXS 4x120 o długości 115/123 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 na terenie działki nr ewid. 1629 do projektowanego złącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1625. Drugi odcinek kabla YAKXS 4x120 o długości 240/256 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 do istniejącego łącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1533/2, 1534, 1535, 69/6, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2 i 1629, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:- budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 1990/6 i 1990/7 położonych w obrębie Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:- „Budowie linii napowietrznej, wydzielonej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze” na działkach nr ewid. 1650, 1649, 1781, 1784, 1788/1, 1788/2, 1789, 1790, 2040/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku handlowo-usługowego na działkach nr ewid. 109/5 i 42/1, położonych w miejscowości Kolonia Zamek, oraz na działkach nr ewid. 1632, 1631/1 i 1631/2, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - "Budowie linii oświetlenia zewnętrznego parkowego drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Modliborzyce" na działkach nr ewid. 447, 1993/3, 1993/4 i 1993/5, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

pdfObwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie linii oświetlenia zewnętrznego parkowego drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Modliborzyce" na działkach nr ewid. 447, 1993/3, 1993/4 i 1993/5, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowa linii oświetlenia zewnętrznego parkowego drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Modliborzyce" na działkach nr ewid. 447, 1993/3, 1993/4 i 1993/5, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
1. budowa zatok autobusowych z chodnikiem dla pieszych i parkingu dla samochodów w miejscowości Brzeziny na działkach nr ewid. 167, 176 177/1 i 177/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Brzeziny, gmina Modliborzyce
2.budowa chodnika i zatoki autobusowej z chodnikiem dla pieszych w miejscowości Stojeszyn Drugi na działkach nr ewid. 1209, 494, 495, 497 i 498, położonych w obrębie ewidencyjnym 15-Stojeszy Drugi, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji zmieniającej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - "Zmiana lokalizacji i typu stacji transformatorowej "Wierzchowiska 2" na słupową stację transformatorową kablową krótką STSRS-20/400-KK2-9,0/10-15/0,4 kV wraz z zasilaniem kablowym SN-15kV. Budowa i przebudowa odcinków linii niskiego napięcia stanowiące dostosowanie sieci do zmiany lokalizacji stacji transformatorowej" na działkach nr ewid. 1229, 1209, 1210/3, 1222, 1581, 1582, 1223/1, 1223/2, 1224, 1225/1, 1210/4, położonych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce

Obwieszczenie.pdf