koncert patricka o'byrna

Patrick O'Byrne -  irlandzki muzyk, gitarzysta i pieśniarz, specjalizujący się w akustycznych interpretacjach klasyki rocka, soulu i folku.

pieśni żołnierskie na rynku w modliborzycach

Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach zaprasza 15 sierpnia 2019 r o godz. 15.00 na Rynek w Modliborzycach.

podziękowania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy włączyli się w pomoc dla powodzian.

po powodzi część 3

Ranek 20 czerwca 2019 r. odkrył ogrom strat zarówno na posesjach prywatnych jak i w infrastrukturze zalanych miejscowości. Burmistrz Witold Kowalik powołał łącznie sześć komisji, do oszacowania wartości zniszczeń.

dożynki powiatowe w Godziszowie

Starosta Janowski i Wójt Gminy Godziszów zapraszają 28.08.2019 r na Dożynki Powiatowe do Godziszowa.

bezpieczeństwo podczas sierpniowego weekendu

Przed nami długi weekend, wiele osób korzystając ze słonecznej pogody będzie wypoczywało nad wodą. Zadbajmy o bezpieczeństwo podczas kąpieli. Na drogach będzie również panował wzmożony ruchu. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do panujących warunków i przestrzeganie przepisów drogowych. 

projekt dla wynalazców i rolników

EIT Food to międzynarodowe konsorcjum firm partnerskich, instytutów badawczych, uniwersytetów i SME, które realizuje projekty innowacyjne i wspiera przedsiębiorców w sektorze rolno-spożywczym.

bezpański pies

W miejscowości Ciechocin, gmina Modliborzyce, błąka się bezpański pies, który został porzucony przez właściciela lub uciekł z posesji.

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018 r, poz. 5923)  zwołuję  X  sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 13 sierpnia 2019 roku (WTOREK) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

rocznica powstania warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Była to największa akcja militarna Armii Krajowej. Akcja zbrojnie wymierzona przeciwko Niemcom, politycznie natomiast przeciw ZSRR.