dniu 15 listopada 2023 r. , w wieku 88 lat, zmarł ks. kan. Józef Brzozowski

      W dniu 15 listopada 2023 r. , w wieku 88 lat, zmarł ks. kan. Józef Brzozowski.

Psy do adopcji

      Urząd Miejski w Modliborzycach poszukuje nowego domu dla trzech piesków!

Spotkanie autorskie z Mają Drozd

     Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach zaprasza na spotkanie autorskie z Mają Drozd, które odbędzie się w bibliotece w czwartek 23 listopada 2023 r., o godzinie 16.30.

Narodowe Święto Niepodległości

    Gminne obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

polityka senioralna

Gmina Modliborzyce w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie FELU.08.05, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego pn. „Polityka Senioralna EFS+”, Nr: FELU.08.05-IZ.00-0001/23, którego Partnerem Wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

Wywieś flagę 11 listopada

       11 listopada w całej Polsce będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. To święto państwowe w Polsce obchodzone jest dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).
        W tym ważnym dla wszystkich Polaków dniu wywieśmy flagi i uczcijmy dzień, w którym po 123 latach zaborów (1795–1918) Polska powróciła na mapę świata.

UM

Burmistrz Modliborzyc ogłasza otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „podmiotami”, na powierzenie w 2024 roku, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób p.n.: „Prowadzenie Dziennego Domu Senior + na terenie Gminy Modliborzyce”

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

      Burmistrz Modliborzyc oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach zapraszają na uroczyste obchody 105. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

fifa

Serdecznie zapraszamy. Już w najbliższą niedzielę - 5 listopada po raz pierwszy przed publicznością w Modliborzycach wystąpi Kabaret FiFa-RaFa.

szkolenie chemizacyjne

UWAGA ROLNICY!
Firma Szkoltex prowadzi zapisy na obowiązkowe szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin które odbędzie się 17 listopada 2023r.