W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!

Burmistrz Modliborzyc zaprasza przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, lokalnych organizacji, stowarzyszeń, radnych i sołtysów, a także zaintaresowanych mieszkańców gminy do udziału w opracowaniu "Strategia Rozwoju Gminy Modliborzyce na lata 2015-2022" oraz "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Modliborzyce na lata 2016-2023".
Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 sierpnia 2015 r. o godz. 8:00 w sali narad w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63.

Polski Instytut Rozwoju organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS dofinansowaniem FSUSR w dniach 06.08-19.08.2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

Informacja Burmistrza Modliborzyc o miejscach na obwieszczenia

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Informacja o warunkach w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o warunkach w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich