Gmina Modliborzyce przystąpiła do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" z siedzibą w Nowej Dębie. W ten sposób miejscowy samorząd chce zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji, które będą dostępne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Do tej pory Modliborzyce wraz z gminami Janów Lubelski, Potok Wielki i Zaklików oraz powiatami janowskim i stalowowolskim, należały do Lokalnej Grupy Rybackiej "Karp Doliny Sanny". - Możliwości pozyskiwania unijnych środków w takim składzie były niewielkie, dlatego wszyscy uznali, że przejście do LGR w Nowej Dębie może przynieść wszystkim samorządom zdecydowanie większe korzyści - tłumaczy burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik.
Wstępnie radni zgodzili się na takie rozwiązanie już kilka miesięcy temu, a podczas sesji w piątek 30 października ostatecznie potwierdzili wcześniejszą deklarację przyjęciem uchwały w tej sprawie.
LGR Puszczy sandomierskiej kończy prace nad opracowaniem lokalnej strategii rozwoju, która będzie potrzebna do ubiegania się o unijne środki, i która obejmuje także nowych członków stowarzyszenia. Pierwsze nabory wniosków o dotacje mają być ogłoszone na początku przyszłego roku.
Podczas piątkowej sesji Rada Miejska w Modliborzycach wybrała również ławnika Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. Przez najbliższe cztery lata funkcję tę będzie pełnić Adam Kapusta, który został wybrany jednogłośnie.