Nadchodzący okres zimowy skłania nas, aby po raz kolejny zwrócić się do Państwa z apelem o aktywną postawę i zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce w celu uniknięcia zagrożeń i negatywnych skutków tej zimy.

W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na sytuację osób bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, w podeszłym wieku i innych, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą okres zimowy. Odwiedźmy ich, zapytajmy i sprawdźmy czy dobrze się czują, czy w ich domach jest ciepło.

Zachowajmy również czujność wobec osób, przebywających na dworze i narażonych na zamarznięcie, których zachowanie może wskazywać, że potrzebują pomocy.

Nie wahajmy się wezwać właściwą pomoc czy to Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Ośrodek Pomocy Społecznej w sytuacji zagrożenia.

Pamiętajmy także o zachowaniu rozwagi i szczególnej ostrożności w poruszaniu się po oblodzonym i zaśnieżonym terenie. W miarę możliwości w czasie dużego mrozu powinniśmy zostać w domu.

Nie mniej ważne  jest właściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych oraz drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych w naszych domach. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, niejednokrotnie są to przypadki śmiertelne.

Konieczne jest skoordynowanie działań wszystkich instytucji gminnych (pracowników socjalnych, policji, straży, pogotowia ratunkowego, służby zdrowia) oraz lokalnej społeczności co umożliwi szybkie i sprawne reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Okazane zainteresowanie, ludzka serdeczność i troska o wszystkich mieszkańców jest najlepszą gwarancją podjęcia właściwych działań. Dołóżmy wszelkich starań, aby nikt w tym trudnym czasie nie był pozostawiony sam sobie.

Liczymy na współpracę w tym zakresie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach
ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tel. 15 8715 108