Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Modliborzyce na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy finansowany przez Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).
Badania w Modliborzycach będą wykonywane w dniu 18 listopada 2015 roku w godz. od 9.00 do 17.00.