Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 17 listopada 2015 roku (wtorek) na godzinę 11:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XIV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Zaproszenie.pdf