Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Linia oświetlenia drogowego podwieszenia na istniejącej linii niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 109/3, 108/1, 108/3, 108/4 i 107/6 położone w miejscowości Kolonia Zamek, gmina Modliborzyce"

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

projektowanej słupowej stacji transformatorowej krótkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie energetycznej linii kablowej nN i SN wraz ze stacją trafo na działkach nr ewid. 1626, 1627, 1628/1, 1628/2, 1629 i 1630 położonych w miejscowości Modliborzyce.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowa słupowej stacji transformatorowej krótkiej typu: STSRS-20/630-KK2-9,0/10 oznaczonej jako ?WIERZCHOWISKA 3? na działce o nr ewidencyjnym 2992/8

. . .

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowie drogi gminnej nr ewid. 486 ..."

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego .

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach"

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęsciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowa drogi gminnej nr ewid. 486 - ul. Polnej w Modliborzycach, budowa chodnika dla pieszych oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na: ?Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach?

obwieszczenie.pdf