Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach