Kolejne serce na nakrętki w gminie

          Kolejne "nakrętkowe" serce pojawiło się w naszej gminie. Tym razem w Dąbiu, a wszystko za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich "Dąbianki znad źródeł".

Wesołą nowinę...

      „Wesołą nowinę…” wyśpiewała nam Schola Parafialna z Modliborzyc na koncercie kolęd, który odbył się 16 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach.

LGR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR) działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Dodatek osłonowy

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy MODLIBORZYCE mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. 15 87 15 108.

Hej kolęda, kolęda!

       XIV wspólne kolędowanie na rynku w Modliborzycach "Hej kolęda, kolęda!" 06.01.2022 r. 

um

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji w 2022 roku na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie Domu Dziennego Senior + na terenie Gminy Modliborzyce”.

MRIPS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Mistrz recyklingu

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym - Mistrz Recyklingu i Przyjaciele

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Modliborzyce do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Modliborzyce do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Zapraszamy na wspólne kolędowanie

   Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Modliborzyce na wspólne kolędowanie 6 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli), o godz. 17:00 na rynku w Modliborzycach.

inspekcja weterynaryjna

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (poz. 6301) ukazało się Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu janowskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r