WODA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Modliborzyce ul. Długa, Gołębia, Niecała, Piłsudskiego, Zaborska, Zamkowa   o przerwie w dostawie wody  w dniu 30-11-2022 w godz. 8.00-12.00 .

GOPS

Informacja dotycząca wypłat dodatków węglowych i innych źródeł ciepła.

OBLODZENIE

Dzień Pracownika Socjalnego

        Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach i Burmistrz Modliborzyc składają wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia oraz podziękowania.

Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

UM

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż jak w latach poprzednich mieszkańcy gminy mają możliwość samodzielnego oddania popiołu na Bazę SKR na Kolonii Zamek (obok hali magazynowej) w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Brzeziny, Potoczek- (woda z ujęcia w Zarajcu) Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi o przerwie w dostawie wody w dniu 15-11-2022 w godz. 8.00-14.00 .

Obchody 104. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

       Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania wolności przez Naród Polski. Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone przywrócono je w roku 1989.

        W czwartek, 10 listopada 2022 r. w Zespole Szkół w Modliborzycach odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Obchody 104. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

         Burmistrz Modliborzyc oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach zapraszają na uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

ogloszenie

Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu w gm. Batorz.

ARiMR

Do dnia 15 listopada 2022 r. można składać wnioski do ARiMR (tylko elektronicznie) na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest  z budynków wykorzystywanych do produkcji rolniczej.