ostrzeżenie o burzach z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do
40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

tydzień czytania dzieciom

XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom organizowany jest pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”.

rady na upały

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!!

OTO NAJWAŻNIEJSZE

stowarzyszenie inicjatyw lokalnych

KOLONIE LETNIE 2019!

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika. Koszt jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus+ transport.

VIII nadzwyczajna sesja rady miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923)  z w o ł u j ę VIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 14 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

VI zjazd pszczelarzy

W niedzielę 9 czerwca 2019r odbył się w Wierzchowiskach Pierwszych VI Regionalny Zjazd Pszczelarzy organizowany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Gminę Modliborzyce i Gminne Koło Pszczelarzy w Modliborzycach.

ławnicy

Zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U z 2019 r. poz. 52 z późn.zm):

1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (W związku z tym, że 30 czerwca 2019r. wypada w niedzielę, Rada Miejska ustala poniedziałek 1 lipca 2019r. ostatnim dniem przyjmowania wniosków).

Tymbark

Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach została dostrzeżona przez czołowych trenerów piłkarskich talentów. Gabriela Kawęcka, bo niej mowa, otrzymała powołania do kadry wojewódzkiej oraz do Akademii Młodych Orłów, w której rozwijają się najlepsze piłkarki z całej Polski.

Izabela Klebańska

Z okazji obchodów roku Stanisława Moniuszki 20 maja 2019 roku, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci działającego w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym odbyło się spotkanie z Izabellą Klebańską – autorką scenariuszy radiowych i telewizyjnych, bajek, piosenek i wierszy dla dzieci.

dni otwarte w końskowoli

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 30 czerwca 2019 r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli. 

akcja oddawania krwi

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Lublinie serdecznie zapraszam wszystkich zdrowych i pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w wakacyjnej wojewódzkiej akcji honorowego oddawania krwi. Akcja odbędzie się w środę, 19 czerwca 2019 roku w godz. 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul.Spokojna 4). 

regionalny zjazd pszczelarzy

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Urząd Miasta Modliborzyce i Gminne Koło Pszczelarzy Modliborzyce zapraszają na VI Regionalny Zjazd Pszczelarzy który odbędzie się 9 czerwca 2019 r w Wierzchowiskach Pierwszych.