WODA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Modliborzyce ul. Długa, Gołębia, Niecała, Piłsudskiego, Zaborska, Zamkowa o przerwie w dostawie wody w dniu 06-10-2022 w godz. 8.00-15.00

UM

Burmistrz Modliborzyc ogłasza konsultacje społeczne w sprawie: Zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części tj.:

Michał Rusinek z wizytą w Bibliotece u Kazimierza

        Michał Rusinek, literaturoznawca, pisarz i wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, będzie gościem Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach. Spotkanie autorskie, które odbędzie się w piątek 7 października 2022 r., jest nagrodą w konkursie "Przerwa na wspólne czytanie" Kinder Mleczna Kanapka.

mswia

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

        2 października 1942 roku hitlerowcy dokonali pacyfikacji wsi Kalenne, mordując 60 mieszkańców osady. Podobny los spotkał mieszkańców pobliskiego Gwizdowa i Ciechocina. W 80. rocznicę pacyfikacji Kalennego i wiosek leśnych pamięć ofiar uczcili przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i wojewódzkich oraz mieszkańcy Gminy Modliborzyce.

wiatr

80 rocznica pacyfikacji Kalennego

Burmistrz Modliborzyc oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach zapraszają na uroczyste obchody 80. ROCZNICY PACYFIKACJI KALENNEGO I WIOSEK LEŚNYCH, które odbędą się 2 października 2022 r. o godz. 13:00

koordynator

Narodowy Instytut Wolności informuje o organizowanych przez NIW konkursach na Wolontariusza Roku i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności.

konkurs

Konkurs "Fotografie z dawnej pracy" ma na celu ukazanie, jak bardzo zmieniły się warunki społeczno-kulturowe i życie zawodowe Polaków na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci. Chcemy pokazać młodszym pokoleniom, jak w minionych dziesięcioleciach wyglądały stanowiska pracy, narzędzia i sprzęty.

sesja

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXXI sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

pelet drewno

Burmistrz Modliborzyc informuje mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Modliborzyce, przypominamy Państwu, iż w dniach 22 i 23 września 2022r. (czwartek i piątek) w godz. 7.30–15.10 oraz 24 września 2022r. (sobota) w godz. 8.00 – 12.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlanych i rozbiórkowych oraz opon samochodowych (maksymalnie 4 szt.) oraz opon z maszyn rolniczych (maksymalnie 4 szt.). Odpady te należy dowieźć na Bazę SKR Kolonia Zamek.