29 stycznia 1863 roku rosyjscy wojacy z pułku archangielskiego zamordowali dziedzica wsi Wolica- Ignacego Solmana. Dnia 29 stycznia 2023 r., przy krzyżu w miejscowości Kolonia Zamek odbyły się uroczystości w 160. rocznicę tych wydarzeń.

Ignacy Solman. Zamożny dziedzic, patriota, bohater lokalnej społeczności

        29 stycznia 1863 roku rosyjscy wojacy z pułku archangielskiego zamordowali dziedzica wsi Wolica- Ignacego Solmana. Oficjalnie była to kara za zorganizowanie przez tegoż Solmana partii powstańczej, która przez ponad tydzień działała na terenie Modliborzyc i toczyła potyczki z regularnym wojskiem carskim. Nieoficjalnie Moskalom chodziło o zastraszenie lokalnej, patriotycznie nastawionej ludności, zapobieżenie kolejnym buntom.

31. finał WOŚP w Modliborzycach

Serdecznie zapraszamy na 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 29 stycznia 2023r. o godz. 15:00.

Plan obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Modliborzyce

      W tym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

UM

Urząd Miejski w Modliborzycach informuje, iż w dniach od 01 do 28 lutego 2023 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2023. Wnioski należy składać w pokoju nr 12 (I piętro) tutejszego urzędu.

25. Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek

       W niedzielę 22 stycznia 2023 r., podczas jubileuszowego 25. Międzypowiatowego Przeglądu Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek, na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach wystąpiło 14 zespołów śpiewaczych i 6 solistów.

Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

GOPS

Kto może ubiegać się o dodatek energetyczny?

Świadczenie będą mogli otrzymać odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. Oznacza to, że wniosek mogą złożyć odbiorcy energii, których głównym źródłem ciepła jest energia elektryczna.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Modliborzyc

      Drużyna pod nazwą " YELLOWSTONE KRAŚNIK " wygrała tegoroczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Modliborzyc.

Powstanie styczniowe na terenie Gminy Modliborzyce

     160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Lubelszczyzna była w czasie powstania styczniowego jednym z najbardziej aktywnych rejonów kraju.

160. rocznica powstania styczniowego

      160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. Bezpośrednią jego przyczyną był pobór do rosyjskiego wojska przeprowadzony niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Złożyło się na nie około 1200 bitew i potyczek. W trwających do jesieni 1864 roku walkach wzięło udział ponad 200 tysięcy powstańców. Strzelby i kosy przeciwko armatom i karabinom.

Orszak Trzech Króli w Modliborzycach

      W Święto Objawienia Pańskiego ulicami Modliborzyc przeszedł uroczysty pochód. Na jego czele szli Trzej Królowie wraz z darami. Prowadziła ich gwiazda. Pierwszy raz w Modliborzycach w ten radosny sposób uczciliśmy święto Epifanii, a więc moment objawienia się Mesjasza całemu światu.