Radni Modliborzyc zmienili niektóre zasady zagospodarowania odpadów komunalnych. Podczas sesji we wtorek 31 maja postanowili, m.in., że śmieci na terenach wiejskich będą odbierane rzadziej niż dotychczas, a popiół powinien być oddawany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

          - Musieliśmy nieco zmodyfikować system, żeby dostosować go do nowych przepisów i urealnić koszty jego obsługi. W przeciwnym przypadku bylibyśmy zmuszeni podnieść opłaty śmieciowe, a tego chcemy uniknąć, bo takie są też sugestie mieszkańców - tłumaczy burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Do tej pory, od kwietnia do października, śmieci z gospodarstw wiejskich były odbierane dwa razy w miesiącu, a po wejściu w życie nowej uchwały zarówno śmieci zmieszane, jak i segregowane będą zabierane raz. Gmina rezygnuje również z odbioru popiołu, który teraz mieszkańcy będą odstawiać bezpośrednio do PSZOK, który znajduje się w Borownicy w gminie Janów Lubelski.

          - Podczas wtorkowej sesji radni ostatecznie przesądzili też o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolicy Pierwszej. Z danych demograficznych wynika, że w nowym roku szkolnym byłoby w niej zaledwie 9 uczniów, w tym jeden w klasie pierwszej, dwóch w drugiej i sześciu w trzeciej. - Już teraz koszt utrzymania jednego ucznia w Wolicy Pierwszej jest najwyższy w gminie i utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest nieuzasadnione. Pomysł był konsultowany z mieszkańcami i pracownikami szkoły, mamy też pozytywną opinię kuratora oświaty i z końcem sierpnia likwidujemy tę szkołę, a dzieci przenosimy do Modliborzyc - mówi burmistrz Kowalik. Gmina zapewni uczniom nie tylko należyte warunki rozwoju i nauki, ale również dojazd, a budynek w Wolicy Pierwszej zostanie wykorzystany na inne cele. Wśród pojawiających się pomysłów jest utworzenie w nim dziennego domu samopomocy albo ośrodka opieki długoterminowej, ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.