Kierownik GOPS w Modliborzycach poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka.