Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach rozpoczyna pracę. Po raz pierwsi radni spotkali się na sesji w środę 22 czerwca w miejscowej bibliotece, by wybrać przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza.

          Zanim młodzi radni przystąpili do głosowań odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Tę część obrad, do wyboru przewodniczącego, prowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach Piotr Rogoża, a potwierdzenie wyboru nowi radni otrzymali od przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Mariusza Wieleby. Przewodniczącą MRM w Modliborzycach została Kinga Tylus, na pierwszego wiceprzewodniczącego radni wybrali Dawida Szpyrę, funkcję drugiego wiceprzewodniczącego będzie pełnić Kinga Grzegórska, a sekretarzem będzie Lukas Kasica.

          Oprócz nich, w radzie zasiadają: Magdalena Martyna, Mateusz Siatka, Julia Głąb, Julia Janik, Patryk Zarzeczny, Bartłomiej Ostrowski, Katarzyna Śmietana, Rafał Wołoszynek, Karolina Ślusarska, Krystian Pawlas i Gabriela Nosal. Kolejną sesję MRM zwoła nowa przewodnicząca, która została zaproszona na sesję "dorosłej" rady w przyszłym tygodniu.

InauguracjaMRM01
InauguracjaMRM02
InauguracjaMRM04
InauguracjaMRM03
InauguracjaMRM05
InauguracjaMRM06
InauguracjaMRM07
InauguracjaMRM08
InauguracjaMRM09
InauguracjaMRM11
InauguracjaMRM10
InauguracjaMRM12
InauguracjaMRM13
InauguracjaMRM14
InauguracjaMRM15
InauguracjaMRM16
InauguracjaMRM17
InauguracjaMRM18
InauguracjaMRM19
InauguracjaMRM20
InauguracjaMRM21
InauguracjaMRM22
InauguracjaMRM23
InauguracjaMRM24
InauguracjaMRM25
InauguracjaMRM26
InauguracjaMRM27
InauguracjaMRM28
InauguracjaMRM29
InauguracjaMRM30
InauguracjaMRM31
InauguracjaMRM32
InauguracjaMRM33
InauguracjaMRM34
InauguracjaMRM35
InauguracjaMRM36
InauguracjaMRM38
InauguracjaMRM37
InauguracjaMRM39
InauguracjaMRM40
InauguracjaMRM42
InauguracjaMRM41
InauguracjaMRM43
InauguracjaMRM44
InauguracjaMRM45
InauguracjaMRM46
InauguracjaMRM48
InauguracjaMRM47
InauguracjaMRM50
InauguracjaMRM49
InauguracjaMRM51
InauguracjaMRM52
InauguracjaMRM53
InauguracjaMRM54
InauguracjaMRM55
InauguracjaMRM56
InauguracjaMRM57
InauguracjaMRM58
InauguracjaMRM59
InauguracjaMRM60
InauguracjaMRM61
InauguracjaMRM62
InauguracjaMRM63
InauguracjaMRM64
InauguracjaMRM66
InauguracjaMRM65
InauguracjaMRM68
InauguracjaMRM67
InauguracjaMRM69
InauguracjaMRM70
InauguracjaMRM72
InauguracjaMRM71
InauguracjaMRM73
InauguracjaMRM74
InauguracjaMRM75
InauguracjaMRM76
InauguracjaMRM77
InauguracjaMRM78
InauguracjaMRM79
InauguracjaMRM80
InauguracjaMRM81
InauguracjaMRM82
InauguracjaMRM83
InauguracjaMRM84
InauguracjaMRM85
InauguracjaMRM86
InauguracjaMRM87
InauguracjaMRM88
InauguracjaMRM89
InauguracjaMRM90
InauguracjaMRM91
InauguracjaMRM92
InauguracjaMRM93
InauguracjaMRM94
InauguracjaMRM95
InauguracjaMRM96