Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. od 1 sierpnia 2016 r. jesteśmy zobowiązani jako Gmina do wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła

– dotychczasowa frakcja sucha ma być podzielona na oddzielne frakcje odpadów.
Wybrany model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oparty będzie na najprostszym sposobie segregacji dla naszych mieszkańców, czyli w tzw. systemie czteropojemnikowym: 3 worki + 1 pojemnik.
W dalszym ciągu odbiór odpadów będzie prowadziła firma z Janowa Lubelskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

          W lipcu i sierpniu tego roku podczas odbioru odpadów komunalnych zostaną przekazane mieszkańcom worki w trzech różnych kolorach.

Oznaczenie pojemników i worków:
Worek niebieski oznaczony napisem PAPIER I TEKTURA
wrzucamy odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury

• Worek zielonyoznaczony napisem SZKŁO
wrzucamy odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady opakowaniowe ze szkła

• Worek żółty oznaczony napisem TWORZYWA SZTUCZNE lub ODPADY WIELOMATERIAŁOWE
wrzucamy odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzywa sztucznego oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe

• Pojemnik – ODPADY ZMIESZANE
wrzucamy odpady zmieszane - pozostałe

Zalecenia dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Odpady papieru obejmują m.in.:

-        opakowania z papieru lub tektury,

-        gazety i czasopisma,

-        katalogi, prospekty, foldery,

-        papier szkolny i biurowy,

-        książki i zeszyty,

-        torebki papierowe,

-        papier pakowy.

 

Odpady papieru nie obejmują:

-        papieru powlekanego folią i kalki,

-        kartonów po mleku i napojach,

-        pieluch jednorazowych, podpasek, chusteczek higienicznych,

-        pampersów i podkładek,

-        worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

-        tapet,

-        innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady ze szkła opakowaniowego obejmują m.in.:

-        butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności,

-        butelki po napojach alkoholowych,

-        szklane opakowania po kosmetykach.

 

Odpady ze szkła opakowaniowego nie obejmują:

-        szkła stołowego – żaroodpornego,

-        ceramiki, doniczek,

-        zniczy z zawartością wosku,

-        żarówek i świetlówek,

-        szkła kryształowego,

-        reflektorów,

-        nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,

-        termometrów i strzykawek,

-        monitorów, lamp i kineskopów telewizyjnych,

-        szyb okiennych i zbrojonych,

-        szyb samochodowych,

-        luster i witraży,

-        fajansu i porcelany,

-        innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady tworzyw sztucznych, wielomateriałowe i metali obejmują m.in.:

-        butelki po napojach,

-        opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),

-        opakowania po produktach spożywczych,

-        plastikowe zakrętki,

-        plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 

-        puszki po napojach, sokach,

-        puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),

-        drobny złom żelazny i metale kolorowe,

-        metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików
i innych pojemników,

-        kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Odpady tworzyw sztucznych, wielomateriałowe i metali nie obejmują:

-        strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,

-        odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

-        nie opróżnionych opakowań po lekach
i farbach, lakierach i olejach,

-        zużytych baterii i akumulatorów,

-        zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,

-        innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).