Gmina Modliborzyce podpisała w środę 29 czerwca umowę o przyznaniu dotacji na przebudowę drogi powiatowej Modliborzyce - Błażek.

           Pieniądze będą pochodzić z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Prace będą prowadzone na odcinku o długości 5,5 kilometra. Oprócz nowej nawierzchni wybudujemy chodnik, co jest szczególnie ważne ze względu na znajdujące się, na przykład w Wierzchowiskach Pierwszych centrum kultury i kościół - podkreśla burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, który razem ze skarbniczką Barbarą Świątek podpisał w środę w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie inwestycji.

           Kosztorysowa wartość prac to prawie 4 miliony 100 tysięcy złotych, z czego 1,5 miliona wyłożą Gmina Modliborzyce i Powiat Janowski, a prawie 2 miliony 600 tysięcy będzie pochodzić z PROW. Ostateczne koszty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu, który ma być ogłoszony w najbliższych tygodniach. Inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" co oznacza, że wykonawca robót ma też przygotować niezbędną dokumentację. Wykonanie robót będzie rozłożone na 2017 i 2018 rok.