Mieszkańcy miasta i gminy Modliborzyce powinni pamiętać, że od 1 sierpnia będą obowiązywać nowe zasady segregacji śmieci.

Tak zwaną frakcję suchą będzie trzeba dzielić na trzy worki, które są dostarczane właścicielom posesji.Wszystkie będą oznaczone kolorem i opisane. Niebieski będzie przeznaczony na papier i makulaturę. Do zielonego powinno się wrzucać bezbarwne i kolorowe szkło, a do żółtego - tworzywa sztuczne oraz odpady wielomateriałowe i metale. Zasady odbioru odpadów zmieszanych nie zmieniają się. Nadal trzeba je oddawać w pojemnikach, a wszystkie śmieci będzie odbierać firma z Janowa Lubelskiego. Szczegółowe zalecenia, dotyczące prawidłowej segregacji, można znaleźć na stronie internetowej gminy w zakładce "gospodarka odpadami" oraz w najnowszym numerze "Wieści Gminnych". Zmiany są związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została uchwalona w listopadzie 2014 roku, a będzie obowiązywać od przyszłego miesiąca.