Każdego lata wzrasta liczba wypadków, których ofiarami stają się dzieci i młodzież. Najczęściej są to mieszkańcy wsi, gdzie latem trwają prace polowe, ale zdarzają się również przypadki okaleczeń dzieci wypoczywających na wsi.

          Rola bezpieczeństwa podczas zabaw jest bardzo ważna. Często zdarza się, że już dzieci w wieku przedszkolnym potrafią uruchamiać maszyny rolnicze. Niedopuszczalne jest jednak, żeby je obsługiwały, ponieważ przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszczęście. Małe dzieci muszą być świadome, iż są prace których wykonywać nie powinny, bo zwyczajnie do nich nie dorosły. Mają za mało sił, brakuje im wyobraźni, doświadczenia, nie potrafią właściwie ocenić niebezpieczeństwa, przewidzieć skutków swoich poczynań.

Jak unikać zagrożeń?
• Rodzice nie powinni zezwalać dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych.
• Małe dzieci nie powinny pozostawać bez opieki osób dorosłych.
• Dzieci nie powinny bawić się w roboczej części gospodarstwa, gdyż może to być dla nich niebezpieczne. Zabawa taka prowadzić może do upadku z drabiny, pogryzienia przez zwierzęta, skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, zatrucia środkami ochrony roślin.
• W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze.
• Przenoszenie ręcznie dużych, ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów (np. złom metalowy) jest niewskazane.
• Zlecanie dzieciom prac porządkowych w obejściu należy koniecznie sprawdzić, czy wszelkie wykopy, szamba są starannie zabezpieczone.
• Dzieci nie mogą mieć bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których umieszczone są: generatory prądu, piece centralnego ogrzewania, parniki, sieczkarnie, pilarki, młocarnie, ostre narzędzia, takie jak: kosy, noże, widły, szpadle,
• Właściciele gospodarstw winni zadbać, aby w pomieszczeniach, w których składowane są różnego rodzaju rozcieńczalniki, farby i inne substancje żrące oraz nawozy i środki ochrony były każdorazowo zamykane.
• Przebywanie w pomieszczeniach gospodarczych małych dzieci może być szkodliwe ze względu na: zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi (choroby odzwierzęce), choroby układu pokarmowego, infekcje skóry i górnych dróg oddechowych, pyłopochodne choroby układu oddechowego.


Dzieci mogą zajmować się: utrzymaniem porządku wokół domu, dbałością o estetyczny wygląd całego obejścia, sadzeniem kwiatów i pielęgnowaniem ogródka, opieką nad małymi zwierzętami, jak psy, koty, króliki itp.

Należy zwrócić uwagę na to aby dzieci NIE SPRZĄTAŁY: opakowań po środkach trujących (substancje chemiczne), odchodów zwierzęcych, pozostałości po uboju zwierząt, pomieszczeń inwentarzowych.

P A M I Ę T A J:
Każda pracująca maszyna stanowi potencjalne zagrożenie dla dziecka.
Każdy kontakt ze zwierzętami gospodarczymi wiąże się z ryzykiem.
Każda praca z chemicznymi środkami ochrony roślin niesie niebezpieczeństwo zatrucia.
Nawet podczas obserwacji pracy rodziców lub przebywaniu w otoczeniu maszyn i zwierząt gospodarczych należy zachować szczególną ostrożność.
Traktor można prowadzić tylko wtedy jeśli posiadamy prawo jazdy, czyli po ukończeniu 18 roku życia.