Plakat występu Cyrku w Modliborzycach 14 sierpnia 2016 roku.