Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 12 września 2016 roku (poniedziałek) na godzinę 8:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach XXIV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.