Chwytaj chwile w obiektyw i weź udział w konkursie! Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach rozpoczyna jedenastą edycję konkursu fotograficznego. Zdjęcia można przesyłać przez kilka najbliższych tygodni.

W ubiegłym roku uczestnicy konkursu wykonywali dowolne fotografie, ponieważ organizatorzy dali pełną swobodę co do wyboru czasu, miejsca czy tematyki. Tym razem przyjmują propozycje pod wspólnym hasłem "Gmina Modliborzyce zmienia się".

Na zdjęciach można pokazać obiekty czy krajobrazy, obrazujące zmiany, które zaszły w ostatnich latach. Technika wykonania jest nieograniczona, ale każdy uczestnik może zgłosić tylko 3 fotografie, które powinien dostarczyć do biblioteki w wersji elektronicznej.

Na autorów najciekawszych ujęć czekają atrakcyjne nagrody, a termin nadsyłania propozycji upływa 31 października.