W ostatnim czasie janowski sąd zastosował w czterech przypadkach środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania wobec sprawców znęcania nad rodziną.

          Trzymiesięczny areszt zastosował sąd na początku czerwca b. r. wobec 60-latka, który znęcał się nad żoną i z broni ranił ją w nogę. Również trzymiesięczny areszt zastosowano wobec 23-latka, który znęcał się nad rodzicami. Kolejny przypadek to trzymiesięczny areszt zastosowany wobec 55-latka za znęcanie nad żoną. W zeszłym tygodniu natomiast dwumiesięczny areszt zastosowano wobec 39-latka za znęcanie nad żoną. Okoliczności tych zdarzeń były różne, przemoc stosowana przez tych mężczyzn była zarówno psychiczna jak i fizyczna. Coraz częściej wobec takich zdarzeń, gdzie cierpią najbliżsi Sąd przychyla się do składanych przez Policję i popartych przez Prokuraturę wniosków o zastosowanie właśnie takiego środka zapobiegawczego. To również przestroga dla potencjalnych sprawców, że nie są bezkarni a przestępstwa przeciwko rodzinie są szczególnie napiętnowane.


Odpowiedzialność za przestępstwo znęcania:
art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
     § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
     § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.