Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z rejestru zabytków nieruchomych części układu urbanistycznego Modliborzyc